Denne nettsiden bruker cookies. Ved å fortsette godkjenner du bruken av cookies. Les mer. OK

Varsling

Økt bevissthet og oppmerksomhet rundt rett og plikt i forbindelse med varsling av kritikkverdige forhold i organisasjoner og virksomheter gir økt behov for bistand. Er du klar over at bedrifter med mer enn 5 ansatte har en plikt etter loven å utarbeide rutiner for varsling på arbeidsplassen? Vet du forskjellen på regler for varsling på arbeidsplass og i organisasjoner med tillitsvalgte og frivillige? Vi har god erfaring med saker i dette skjæringspunktet.

Gode rutiner og fokus på varsling handler om kulturbygging i virksomheten. Mange steder foreligger rutiner for varsling, mens prosedyrer for hvordan man skal behandle innkomne varsler, oftere er oversett. Det kan gjøre situasjonen vanskelig både for den som varsler og for dem det varsles til. Vi bistår klienter i å utarbeide gode rutiner og prosedyrer for varsling, og i konkrete varslingssaker.

VI HAR EKSPERTISE INNEN:

  • virksomhetsstyring
  • utarbeidelse av rutiner for varsling
  • utarbeidelse av prosedyrer for behandling av varsling
  • varsling på arbeidsplassen – varsling i organisasjoner med tillitsvalgte og frivillige
  • bistand i enkeltsaker om varsling
  • varslingskanal, varslingsutvalg
  • økonomisk kriminalitet og straffansvar
  • GDPR i forbindelse med slike saker
  • krisehåndtering og myndighetskontakt

KONTAKTPERSON:

Brun_vinkel

Advokat / daglig leder

992 47 988
agnete@advokatlippestad.no
Brun_vinkel
Brun_vinkel

Advokat / Eier

911 36 876
geir@advokatlippestad.no
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel
Brun_vinkel