Denne nettsiden bruker cookies. Ved å fortsette godkjenner du bruken av cookies. Les mer. OK

På lag med Hernes Institutt

Publisert 28. februar 2019

Helt fra Hernes Institutts stiftelse  i 1954 har visjonen ”Arbeid som helse ” vært grunnpilaren i instituttets virksomhet. Gjennom 60 års drift har instituttet opparbeidet bred erfaring og kunnskap om det å være i arbeid på tross av helseplager. Instituttet er en ideell privat stiftelse som tilbyr arbeidsrettet rehabilitering (ARR) – et rehabiliteringstilbud hvor hensikten er at brukeren skal få tilbake muligheten til å fortsette å arbeide.

I tillegg til juridisk kompetanse, skal Advokatfirmaet Lippestad bistå Hernes Institutt med strategisk rådgivning til ledelse og styre.

Geir Lippestad har denne uken vært på besøk på Hernes Institutt, og gleder seg stort til å sette i gang med arbeidet.

– Her på Hernes Institutt finnes det enormt med fagkunnskap som hele Norge bør få vite noe om, sier han i møte med ledergruppa på Hernes. At deltagelse i arbeidslivet er med på å gi mennesker både livskvalitet og bidra til inkludering, er det vel ingen tvil om. En ideell institusjon som dette har store muligheter til å tydeliggjøre sin kompetanse i en strategisk sammenheng, og samtidig påvirke utviklingen av fagfeltet gjennom å koble seg på viktige diskusjoner i samfunnsdebatten. Og i gode tider bør man gripe sjansen til å se på perspektiver for utvikling, legger han til. – Hva er mulighetsrommet?

Vi er glade for å kunne bistå Hernes Institutt!

Du kan lese mer om samarbeidet her